INTERNETOWE KONTO PACJENTA (IKP)

Internetowe Konto Pacjenta 
Jest to miejsce, w którym każdy poprzez założenie konta będzie miał możliwość:
Decydować o formie przesyłania otrzymywanych od lekarza recept (SMS, mail)
Zobaczyć swoje recepty
W przyszłości obejrzeć swoja dokumentację medyczną

Korzyścią posiadania IKP jest między innymi fakt, że każda recepta wystawiona elektronicznie nie zaginie.  Jeżeli wybierzemy formę dostawy recepty, jako sms, pokazując w aptece otrzymaną wiadomość bez problemu dostaniemy zapisane przez lekarza leki.

Jak założyć konto, czytaj więcej… 


Podstawowa opieka medyczna

Bezpłatne świadczenia udzielane są osobom posiadającym aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Diagnostyka

W ramach udzielanych świadczeń prowadzona jest diagnostyka z użyciem nowoczesnego sprzętu specjalistycznego.

Wyszukiwanie

Dla alergików