Laboratorium

NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński ul. Krótka 2/B
Wejście do laboratorium od ul. Cmentarnej. 
Laboratorium czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 10:00
Przygotowanie do badań 


Podstawowa opieka medyczna

Bezpłatne świadczenia udzielane są osobom posiadającym aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Diagnostyka

W ramach udzielanych świadczeń prowadzona jest diagnostyka z użyciem nowoczesnego sprzętu specjalistycznego.

Wyszukiwanie

Dla alergików