Medycyna Pracy

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie udzielania świadczeń medycyny pracy. Od 2003 roku prowadzimy badania i wydajemy orzeczenia dla pracowników kierowanych do nas przez przedsiębiorstwa, instytucje. W swoim zakresie posiadamy wiele poradni specjalistycznych, w ramach których przyjmowani są skierowani pracownicy. Współpracujemy z wieloma podmiotami leczniczymi, które udzielają świadczeń w ramach kompleksowo wykonywanej usługi. Staramy się stale dostosowywać do oczekiwań naszych pacjentów.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. nr 220, poz. 1416) pracodawca może kierować pracowników do placówki świadczącej usługi w zakresie medycyny pracy, z którą ma podpisaną umowę na ten zakres świadczeń.

Zakresy badań Medycyny Pracy:

badania wstępne
badania kontrolne
badania sanitarno-epidemiologiczne
badania kierowców
badania wysokościowe

Posiadamy dwie placówki przyjmujące pracowników na badania w zakresie medycyny pracy:
NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński
55-050 Sobótka ul. Krótka 2/B
55-065 Jordanów Śląski ul. Pocztowa 4

Procedura kierowania pracowników na badania w zakresie medycyny pracy.
1. Pracodawca kieruje pracownika do placówki medycznej, z którą ma podpisaną umowę na badania w zakresie medycyny pracy.
2. Pracodawca wystawia skierowanie, w którym określa: stanowisko pracy, czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i inne. WZÓR SKIEROWANIA PRACOWNIKA NA BADANIA
3. W celu ustalenia terminu badania:
– pracodawca umawia telefonicznie z poradnią Medycyny Pracy termin przyjścia kierowanego pracownika.
– pracownik umawia się osobiście / telefonicznie,
– pracownik umawia się w przypadku wykonywania świadczeń za pośrednictwem sieci medycznych: Medicover, LUX MED. 
W celu ustalenia terminu badania należy zadzwonić do NZOZ Przychodnia Rodzinna pod numer 71 390 42 00.
Osoba zajmująca się umawianiem na wizyty w poradni  jest pielęgniarka medycyny pracy Pani Marzena Nicoś.
Godziny rejestracji pracowników na wizyty: pon – pt 11:30 do 14:30
4. Skierowanie może być wcześniej wysłane na kontakt:
– por.med.pracy@gmail.com 
– fax. 71 390 42 03
Przesyłając skierowanie elektronicznie proszę dopisać ustalony wcześniej termin przyjścia pracownika do Poradni Medycyny Pracy.
5. Pracownik zgłasza się w Poradni Medycyny Pracy w ustalonym z pracodawcą dniu z oryginałem skierowania. Dalszą drogę postępowania ustala się podczas wizyty w poradni. W zależności od stanowiska pracy i czynników określonych w skierowaniu pracownik jest kierowany na badania laboratoryjne,  wizyty u lekarzy specjalistów, itd.
6. Po wykonaniu koniecznych badań wystawiane jest orzeczenie lekarskie podczas wizyty u lekarza medycyny prac

W ramach poradni medycyny pracy przyjmują:

lek. med. Beata Raczyńska
lek. med. Apolonia Kasprzyk-Czepielinda

Pielęgniarka służby medycyny pracy
Marzena Nicoś