Lekarz Stomatolog

29.05.2019 r.

NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA KAJDEROWICZ I BILIŃSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO LEKARZ STOMATOLOG

Miejsce pracy: NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński 55-050 Sobótka ul.Krótka 2/A

Opis stanowiska:

 • konsultacje lekarskie w ramach NFZ oraz komercyjnie
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej

Oczekiwania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • mile widziany tytuł Lekarza specjalisty bądź w trakcie specjalizacji.
 • realizacja świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczna i standardami.
 • znajomość obsługi komputera
 • rozumienie potrzeb Pacjenta, dobra relacja z Pacjentem
 • mile widziany ukończonym kurs ochrony radiologicznej
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • praca w firmie stabilnej i znanej na rynku od 2000 roku
 • przyjazne środowisko pracy
 • pełen grafik 

Procedura, dokumenty, terminy:
I ETAP SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty:

 • CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000)”
 • potwierdzone za zgodność kserokopie dyplomu ukończenia studiów, numeru prawa wykonywania zawodu
 • potwierdzone za zgodność inne certyfikaty, potwierdzające umiejętności  kandydata

Forma złożenia 

 • Osobiście w placówce: 
  NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński 55-050 Sobótka pl. Wolności 1, pok. 1 Administracja * 
 • Przesłanie listownie na adres:
   
  NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński 55-050 Sobótka pl. Wolności 1,* 
 • Przesłanie elektronicznie na adres: nzozsobotka@onet.pl **

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:
– *w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór L STOMAT”
– **elektronicznie z zaznaczeniem w tytule „Nabór L STOMAT”. Dokumenty przesłane w formie elektronicznej wymagają spakowania z jednoczesnym nadaniem hasła. W celu ustalenia szczegółów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem 71 390 42 08.

II ETAP ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Uprzejmie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Termin spotkania podamy podczas rozmowy. Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów