Kto jest objęty programem

Program POZ PLUS obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków europejskich w zakresie :
– wykonywanie bilansów zdrowia dla dorosłych oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
– zarządzanie/koordynowanie opieką. 

Kto może wziąć udział w badaniach: 
W programie mogą wziąć udział osoby:
– w wieku od 20 do 65 roku życia ( profilaktyczne badania bilansowe)
– powyżej 18 r. ż. (program zarządzania chorobą)
– zadeklarowane do NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński,
Formy zgłoszenia się do programu
Na badania bilansowe pacjenci:
– zapraszani są przez koordynatora,
– zgłaszają osobiście chęć udziału w programie.

Miejsce realizacji: 
NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński Sobótka pl. Wolności 1 
Kontakt telefoniczny: 71 390 42 00
e-mail: nzozsobotka@onet.pl

Koordynatorzy projektu:
Koordynatorzy procesu medycznego:
–  mgr Joanna Kwiatek tel. 601 520 511
– Kamila Pietryk  tel. 71 390 42 00
Koordynator informatyczno-medyczny:
– mgr Joanna Kowalska 

Zapraszamy do udziału w projekcie


Podstawowa opieka medyczna

Bezpłatne świadczenia udzielane są osobom posiadającym aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Diagnostyka

W ramach udzielanych świadczeń prowadzona jest diagnostyka z użyciem nowoczesnego sprzętu specjalistycznego.

Wyszukiwanie

Dla alergików