STOMATOLODZY i PERSONEL POMOCNICZY

W RAMACH PORADNI STOMATOLOGICZNYCH PRZYJMUJĄ:
Piotr Szymajda  
lek. stomatologii ogólnej  
Ewa Kamienowska  
lek. stomatologii ogólnej
 PERSONEL POMOCNICZY:
Anna Jakubowska
asystentka stomatologiczna
Katarzyna Wojciechowska asystentka stomatologiczna

 


Podstawowa opieka medyczna

Bezpłatne świadczenia udzielane są osobom posiadającym aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Diagnostyka

W ramach udzielanych świadczeń prowadzona jest diagnostyka z użyciem nowoczesnego sprzętu specjalistycznego.

Wyszukiwanie

Dla alergików