STOMATOLODZY i PERSONEL POMOCNICZY

W RAMACH PORADNI STOMATOLOGICZNYCH PRZYJMUJĄ:
Piotr Szymajda  
lek. stomatologii ogólnej  
Ewa Kamienowska  
lek. stomatologii ogólnej
 PERSONEL POMOCNICZY:
Anna Jakubowska
asystentka stomatologiczna
Katarzyna Wojciechowska asystentka stomatologiczna