STOMATOLODZY i PERSONEL POMOCNICZY

W RAMACH PORADNI STOMATOLOGICZNYCH PRZYJMUJĄ:
Piotr Szymajda  
lek. stomatologii ogólnej  
Ewa Kamienowska  
lek. stomatologii ogólnej
Olena Maksymiv
lek. stomatologii ogólnej
 
 PERSONEL POMOCNICZY:
Katarzyna Wojciechowska asystentka stomatologiczna
Kaja Szymajda asystentka stomatologiczna
Marzena Kwiecień asystentka stomatologiczna