O Przychodni

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Rodzinna” Kajderowicz i Biliński w Sobótce został utworzony 05 kwietnia 2000 r. na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. 
Od początku funkcjonowania naszych przychodni zapewniamy usługi na bardzo wysokim poziomie dzięki wysoko wykwalifikowanemu personelowi. 
Od 2000 roku udzielamy świadczenia medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prywatnie. 
Przychodnie mieszczą się: Sobótka ul. Torowa 4 (od 2000 roku), Sobótka pl. Wolności 1 (od 2003 roku, przeniesiony w 2019 roku do nowej lokalizacji przy ul. Krótkiej 2/B), Jordanów Śląski ul. Pocztowa 4 (od 2004 roku). 
Naszymi klientami są zarówno osoby indywidualne, jaki i przedsiębiorstwa.
Staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów rozszerzając wachlarz oferowanych usług. 

Aktywnie angażujemy się w działalność społeczną. Wspieramy swoim udziałem akcje medyczne, między innymi „Piknik Zdrowia” organizowany przez: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „As”.
W trakcie tej imprezy umożliwiamy dostęp jej uczestnikom do wielu naszych specjalistów oraz wykonujemy badania, z których dochód przeznaczany jest na wsparcie inicjatyw lokalnych.

Bierzemy udział w projektach naukowych np. projekt „Alergia w rodzinach” 
2003 r. – Udział w badaniach alergologicznych w rodzinach prowadzonych przez: I Katedrę Pediatrii Kliniki Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Akademia Medycznej we Wrocławiu oraz National Heart & Lung Institute Imperial College Occupational & Environmental Medicine Londyn Wielka Brytania.  
2012 r. – Udział w kontynuacji projektu „Alergia w rodzinach” pod tym samym patronatem. 

Bierzemy udział w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich: 
2018 r. – Realizujemy projekt pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS. 
Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0039/17. 
Więcej informacji o projekcie…                                                                                                                                                               


Podstawowa opieka medyczna

Bezpłatne świadczenia udzielane są osobom posiadającym aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Diagnostyka

W ramach udzielanych świadczeń prowadzona jest diagnostyka z użyciem nowoczesnego sprzętu specjalistycznego.

Wyszukiwanie

Dla alergików