O Przychodni

NZOZ „Przychodnia Rodzinna” Kajderowicz i Biliński Małgorzata Kajderowicz-Kowalik w Sobótce został utworzony 05 kwietnia 2000 r. na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. 
Od początku funkcjonowania naszych przychodni zapewniamy usługi na bardzo wysokim poziomie dzięki wysoko wykwalifikowanemu personelowi. 
Od 2000 roku udzielamy świadczenia medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prywatnie. 
Przychodnie mieszczą się: Sobótka ul. Torowa 4 (od 2000 roku), Sobótka pl. Wolności 1 (od 2003 roku, przeniesiony w 2019 roku do nowej lokalizacji przy ul. Krótkiej 2/B, Jordanów Śląski ul. Pocztowa 4 (od 2004 roku). 
Naszymi klientami są zarówno osoby indywidualne, jaki i przedsiębiorstwa.
Staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów rozszerzając wachlarz oferowanych usług. 

Aktywnie angażujemy się w działalność społeczną. Wspieramy swoim udziałem akcje medyczne, między innymi „Piknik Zdrowia” organizowany przez: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „As”.
W trakcie tej imprezy umożliwiamy dostęp jej uczestnikom do wielu naszych specjalistów oraz wykonujemy badania, z których dochód przeznaczany jest na wsparcie inicjatyw lokalnych.

Bierzemy udział w projektach naukowych np. projekt „Alergia w rodzinach” 
2003 r. – Udział w badaniach alergologicznych w rodzinach prowadzonych przez: I Katedrę Pediatrii Kliniki Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Akademia Medycznej we Wrocławiu oraz National Heart & Lung Institute Imperial College Occupational & Environmental Medicine Londyn Wielka Brytania.  
2012 r. – Udział w kontynuacji projektu „Alergia w rodzinach” pod tym samym patronatem. 

Bierzemy udział w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich: 
W latach 2018 r. – 2021r. – realizowaliśmy projekt pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS. 
Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0039/17. 
           

                         

NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA KAJDEROWICZ I BILIŃSKI MAŁGORZATA KAJDEROWICZ-KOWALIK 
Realizowała  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS. 
Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0039/17. 
Więcej informacji o projekcie…                                                                                                                                                               

Informacje szczegółowe o realizacji projektu
Okres realizacji projektu: do 30.09.2021 r.

Cele projektu 
Celem projektu było pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. modelu POZ PLUS.
Celami szczegółowymi modelu POZ PLUS były:
– poprawa jakości usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
– zwiększenie ilości świadczeń medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
– poprawa koordynacji usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie POZ miało na celu stopniowe tworzenie systemu ukierunkowanego na pacjenta, w którym zamiast koncentracji na świadczeniu usług medycznych,  kładzie się większy nacisk na stosowanie narzędzi zapobiegawczych.

Zakres udzielanych świadczeń:
– wykonywanie bilansów zdrowia dla dorosłych oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
– zarządzanie/koordynowanie opieką.

W programie mogły wziąć udział osoby:
– w wieku od 20 do 65 roku życia ( profilaktyczne badania bilansowe)
– powyżej 18 r. ż. (program zarządzania chorobą)
– zadeklarowane do NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński,

Miejsce realizacji:
NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński
55-050 Sobótka,  ul. Krótka2/B

Koordynatorzy projektu:
Koordynatorami procesu medycznego byli:
– mgr Joanna Kwiatek
– Kamila Pietryk
– Joanna Nowak

Koordynator informatyczno-medyczny:
– mgr Joanna Kowalska 

 

 

 

Prowadzimy akcje szczepień profilaktycznych przeciwko HPV dziewczynek i chłopców 
NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński prowadzi akcje szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewczynek  od 11 lat. W roku 2022 jesteśmy realizatorami szczepień przeciwko HPV dla dzieci z Gmin: Sobótka, Kobierzyce oraz Oleśnica.  W tym roku rozpoczęto szczepienia w tym zakresie także dla chłopców. Więcej informacji…