OFERTA DIAGNOSTYCZNA

W ramach udzielanych świadczeń prowadzona jest diagnostyka z użyciem nowoczesnego sprzętu specjalistycznego.

Badania wykonywane w ramach naszej przychodni: 
Badania laboratoryjne w pełnym zakresie  przygotowanie do badań laboratoryjnych 
►Badanie słuchu  audiometrem
►Spirometria
►EKG-elektrokardiogram

►Perymetria – badanie pola widzenia
►RTG zębów
►Termometria skóry
►Pulsoksymetria- pomiar saturacji

Badania wykonywane na podstawie skierowań w innych podmiotach:

Badania RTG
Centrum Diagnostyki Medycznej Medix ul. Grabiszyńska 37/39 Wrocław
-► Rentgen Ogólny ul. Wałbrzyska 8  Świdnica
-► BHMed Świdnica ul. Strzelińska Świdnica  
REZONANS MAGNETYCZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Konsylium.
Diagnostyka Obrazowa Sp. z o.o. ul. Legnicka 40 Wrocław
  
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 
-►Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Konsylium.
Diagnostyka Obrazowa Sp. z o.o. ul. Legnicka 40 Wrocław
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŚWIDNICY
 ul.  Leśna 27-29 Świdnica
Badania specjalistyczne
►4 Szpital Wojskowy z Polikliniką  ul. Weigla 5 Wrocław
Badania medycyny pracy
-► Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Oławska 14 Wrocław
-► Psychologik ul. Wałbrzyska 8 Świdnica
 

Podstawowa opieka medyczna

Bezpłatne świadczenia udzielane są osobom posiadającym aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Diagnostyka

W ramach udzielanych świadczeń prowadzona jest diagnostyka z użyciem nowoczesnego sprzętu specjalistycznego.

Wyszukiwanie

Dla alergików