Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Kobierzyce po przebytej chorobie COVID-19

NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński jest realizatorem programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Kobierzyce po przebytej chorobie COVID-19.