ODPŁATNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

W RAMACH ODPŁATNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ PRZYJMUJĄ PORADNIE:
ALERGOLOGICZNA 
dr n. med. Ewa Willak-Janc
Sobótka ul. Krótka 2/B
tel.: 71 390 42 00 fax: 71 390 42 03
DERMATOLOGICZNA 
dr n. med. Piotr Pluciński
 Sobótka ul. Krótka 2/B
tel.: 71 390 42 00 fax: 71 390 42 03
OTOLARYNGOLOGICZNA
dr n. med. Alfred Biliński 
Sobótka ul.Krótka 2/B tel.: 71 3904200
ORTOPEDYCZNA 
lek. med. Andrzej Nabzdyk  
Sobótka ul. Krótka 2/B
tel.: 71 390 42 00 fax: 71 390 42 03
NEUROLOGICZNA
lek. med. Katarzyna Pykało
Sobótka ul. Krótka 2/B
tel.: 71 390 42 00 fax: 71 390 42 03
PSYCHIATRYCZNA 
lek. med. Magdalena Falkowska  
Sobótka ul. Krótka 2/B
tel.: 71 390 42 00 fax: 71 390 42 03
OKULISTYCZNA
lek. med. Beata Saniewska
Sobótka ul. Krótka 2/B 
tel.: 71 390 42 00 fax: 71 390 42 03
REUMATOLOGICZNA    
dr n. med. Renata Wojtala 
Sobótka ul. Krótka 2/B
tel.: 71 390 42 00 fax: 71 390 42 03
ENDOKRYNOKLOGICZNA
lek. med. Ewa Dunas-Tomaszewska
Sobótka ul. Krótka 2/B
tel.: 71 390 42 00 fax: 71 390 42 03
UROLOGICZNA
lek. med. Lesław Świebocki
Sobótka ul. Krótka 2/B
tel.: 71 390 42 00 fax: 71 390 42 03
 
PSYCHOLOGICZNA
Joanna Nowak
Sobótka ul. Krótka 2/B
tel.: 71 390 42 00 fax: 71 390 42 03
 
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
mgr Izabela Konopka
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
pielęgniarka punktu szczepień   
Elżbieta Dawiec
pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
Aneta Biel-Pańczyk
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
pielęgniarka punktu szczepień
Marzena Nicoś
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
pielęgniarka służby medycyny pracy
Agnieszka Janik
pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 
Irena Kawałko
pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
Pielęgniarka w środowisku nauczania
Dorota Rydz
pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
Pielęgniarka w środowisku nauczania
 mgr Magdalena Rychlik
położna środowiskowo-rodzinna
 mgr Katarzyna Urbaniak
położna środowiskowo-rodzinna
 
Rejestracja
 
Pacjent może zarejestrować sie do lekarza specjalisty osobiśmcie, telefonicznie lub poprzez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 – 15:00